Gàidhlig ga deasbad an Obar Dheathain

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, Bill Harrison / Geograph

Bhòtaidh comhairlichean Obar Dheathain air Plana Gàidhlig na comhairle Diciadain.

Tha deasbad air a bhith a' dol mu dheidhinn às dèidh do chuid de chomairlichean a ràdh gum bu chòir an t-airgead a chosg air gnothaichean eile.

Thog stiùriche ionmhais an ùghdarrais dragh gu sònraichte mu mholaidhean gus Gàidhlig a chur air soidhnichean rathaid a' bhaile.

Thuirt Uilleam Young gum faodadh seo na milleanan de notaichean a chosg.

Gheall e gun dèan e cho beag 's as urrainn taobh a-staigh an lagh gus a' Ghàidhlig a bhrosnachadh.

Ceàrr

Thuirt feadhainn a tha taiceil ris a' phlana gu bheil Mgr Young cho ceàrr sa ghabhas.

Dh'innis iad nach biodh a' Ghàidhlig a' dol air soidhnichean ach nuair a tha feum air an ùrachadh co-dhiù, 's nach bi na cosgaisan ach beag.

Thuirt iad gur e cothrom a tha sa phlana suidheachadh na Gàidhlig anns a' bhaile a leasachadh.

Tha aonad Gàidhlig aig Bun-Sgoil Ghilcomston ann an Obar Dheathain, is tha Gàidhlig cuideachd ga teagasg aig Acadamaidh Hazelhead sa bhaile.

Ghabh Comhairle Obar Dheathain ri dreach phlana mar-thà.

Cha do rinn Bòrd na Gàidhlig ach atharrachaidhean beaga ris, is tha dùil gun tèid gabhail ris a' phlana às dèidh an deasbaid ann an Obar Dheathain Diciadain.