Transocean Winner a Chiseòrn?

Air fhoillseachadh

Tha e coltach gu bheil Transocean, gam buin an clàr-ola a chaidh air na creagan ann an Leòdhas, ann an còmhraidhean mu Ghàrradh Chiseòirn air Taobh Siar Rois a chleachdadh airson an clàr a bhristeadh às a cheile.

Thuirt Ball-Pàrlamaid na sgìre sin, Iain Blackford, gu bheil Ciseòrn fìor-fhreagarrach le làn-chead-dealbhachaidh airson na h-obrach sin agus na goireasan uile aig an làraich.

Fo-thiotal an deilbh,
Chaidh an Transocean Winner a thoirt dhan Loch a Tuath air cost an ear Leòdhais às dèidh mar a chaidh a thoirt far na creagan an t-seachdain a chaidh.

Fhuair Port Chiseòirn Earranta cead an làrach ath-bheòthachadh ann an 2013, is gàradh cumhachd ath-nuadhachail a dhèanamh dheth.

Bha còrr air 3,000 duine ag obair ann an Ciseòrn nuair a bha an gàrradh aig àirde anns na 70an, an lùib obair na h-ola.