BBC Naidheachdan

Faochadh 's briseadh dùil mu uardan comhairle

Published
image copyrightGeograph/Gordon Hutton
image captionBha Coimisean Chrìochan nan Ùghdarrasan Ionadail a' moladh gun deadh uard sgìre Ùig agus nan Loch atharrachadh.
Dhiùlt Riaghaltas na h-Alba gabhail ri molaidhean Choimisean Chrìochan nan Ùghdarrasan Ionadail airson sgìrean Comhairle nan Eilean Siar atharrachadh.
Bha an comisean a' moladh aon uard sna h-eileanan a ghearradh agus mhol iad an àireamh chomhairlichean a lùghdachadh bho 31 gu 26 ro thaghadh nan ùghdarras ionadail an ath-bhliadhna.
Ach leis gum bi Bile ùr nan Eilean a' dèiligeadh ris a' chuspair cho-dhùin an Riaghaltas gun dad atharrachadh an-dràsta.
Dh'fhaodadh, ge-tà, atharrachaidhean a bhith ann an ceann ùine.
Tha an Comh. Dòmhnall "Cuidig" MacLeòid ag ràdh gur e faochadh a tha sin dhan uard aige fhèin, Sgìre Ùig agus Ceann a Tuath nan Loch, far an robh dùil ri atharrachadh.
Bha Coimisean nan Crìochan a' moladh dàrna leth na sgìre sin a chur còmhla ris an Taobh Siar agus Nis agus an leth eile a chur còmhla ris na Hearadh agus sgìre nan Loch.
"Tha mi a' smaoineachadh gur e naidheachd mhath dha-rìribh a th' ann gu bheileas a' dol a dh'fhàgail an rud mar a tha e, gu deimhinne fhèin, oir cha robh e a' dol a dhèanamh cus ciall cho mòr 's a bhiodh an uard sin an uairsin," thuirt Mgr MacLeòid.

Gearraidhean

Chaidh na planaichean airson an àireamh chomhairlichean ann ann Earra-Ghàidheal agus Bòd a lùghdachadh bho 36 gu 33 a chur a dhara taobh cuideachd.
Cho-dhùin an Riaghaltas, ge-tà, gabhail ri molaidhean a' choimisein airson sgìre na Gàidhealtachd.
Thèid àireamh nan comhairlichean a ghearradh bho 80 gu 74 ann an sin agus thèid àireamh nan uardan a lùghdachadh bho 11 gu 10.
Thuirt Ceannard Comhairle na Gàidhealtachd gun robh e na bhriseadh dùil dhi gun robh seo a' dol a thachairt.
A rèir Màiread NicDhàibhidh cha bhi e math dha deamocrasaidh agus bheir an t-atharrachadh buaidh air mar a tha coimhearsnachdan air an riochdachadh air feadh na sgìre.