Daibhearan a' sgrùdadh an MV Hebrides

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,

Mòrag Anna NicLeòid a' bruidhinn mu mar a chaidh an MV Hebrides air na creagan ann an Loch nam Madadh.

Tha sgioba daibhearan air a bhith dèanamh sgrùdadh air slige an MV Hebrides as deidh dhan a' bhàta a dhol air na creagan aig cidhe Loch nam Madadh Didòmhnaich.

Aig 11:05m Didòmhnaich cha tàinig aig an soitheach air astar a leigeil dhith nuair a bha i a' tighinn a-steach a Loch nam Madadh, an dèidh faileachadh teicnigeach, a rèir Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn.

Bhuail i ann am pontùin sa chala, agus an uair sin chaidh i air na creagan.

Sàbhailteachd

Rinn an criutha an gnothach air a ceangal gu sàbhailte ris a' chidhe, s' cha deach duine dhen a 76 de chriutha agus luchd-siubhail a bha air bòrd, a ghoirteachadh.

Chaidh seòlaidhan air an t-seirbheis eadar Ùige, Loch nam Madaidh agus an Tairbeart a chur dheth son an còrr dhen an latha Didòmhnaich agus Diluain agus dhearbh Caledonian Mac a' Bhruthain nach bi gin ann Dimàirt a bharrachd.

Clàr-ama

Chur iad seirbheisean a bharrachd air an t-slighe eadar Loch Baghasdal is Mallaig agus eadar Bearnaraidh agus an t-Òb agus bidh iad sin an sàs Dimàirt cuideachd.

Thuirt a' chompanaidh gu bheil iad ag obair le Marina Loch nam Madadh aig a bheil na pontùinichean, a thaobh an damaist a chaidh a dhèanamh orra.

Le droch thìde air fàire son am-màireach, mhol iad dha luchd-siubhail sùil a' chumail air an làrach linn aca son an fhiosrachadh as ùire.