Fear-Gairm a' coiseachd a-mach

  • Air fhoillseachadh
Coimisean na Croitearachd

Chaidh coinneamh de Choimisean na Croitearachd ann am Brùra Diciadain a dhùnadh tràth.

Dhiùlt Fear-Gairm a' Choimisein, Cailean Ceannadach, gabhail ri iarrtas o Choimiseanair nan Eilean Siar, Murchadh MacillInnein, cur às do chlàr gun robh ceangal aigesan ris na suidheachaidhean connspaideach ann an Col Uarach agus Mangurstadh ann an Leòdhas.

Nuair a dh'innis oifigich gum feumadh e gabhail ris an iarrtas, dhùin Mgr Ceannadach a' choinneamh agus choisich e a-mach.

Dhiùlt e bruidhinn ris a' BhBC.

Tha a' choinneamh air tòiseachadh a-rithist agus e coltach gu bheil iad a' deasbad, am measg rudan eile, dà litir a tha ag iarraidh air Cailean Ceannadach a dhreuchd fhàgail.