Sgioba Leòdhais is na Hearadh air a taghadh

Air fhoillseachadh

Tha sgioba bhall-coise Leòdhas agus na Hearadh air an sguad a thaghadh a thèid an aghaidh sgioba Inbhir Lòsaidh anns a' chairteal-chuairt dheireannaich de Chupa Football Times Disathairne 1mh an Damhair.

Seumas MacLeòid - na Lochan

Dàibhidh Mac a' Mhaoilein - na Lochan

Peadar MacCoinnich - na Lochan

Jim O'Donnel - na Lochan

Dòmhnall MacAoidh - Càrlabhagh

D.I MacIllInnein - Càrlabhagh

Kenny Dokus - Càrlabhagh

Scott Graham - an Taobh Siar

Gòrdan Caimbeul - an Taobh Siar

Ali Barvas MacLeòid - an Taobh Siar

Donaidh Mac a' Ghobhainn - an Taobh Siar

Luke MacAoidh - an Taobh Siar

Ally Wally MacÌomhair - an Rubha

Elliot Ruddal - an Rubha

Anndra Moireach - an Rubha

Aonghas Dòmhnallach - an Rubha

Manaidsear: Caoimhin MacAnndrais

Rinn sgioba Chaoimhin MhicAnndrais an gnothach air sgioba Arcaibh 2-0 airson faighinn troimhe chun na h-ìre seo o chionn cola-deug.

Bidh an geama air a chluich ann an Inbhir Ghòrdain aig 12:30f.