BBC Naidheachdan

Dìth sheirbheis smàlaidh an Cataibh

Published
image copyrightPetty Officer 2nd Class (PH2) Ch
Chan eil seirbheis smàlaidh idir ann an Loch an Inbhir an Cataibh an-dràsta.
Tha àireamhan bho Sheirbheis Smàlaidh na h-Alba cuideachd a' sealltainn gu bheil duilgheadasan le seirbheisean sa Bhlàran Odhar.
Chan eil ach sianar luchd-smàlaidh aca an sin - agus bu chòir 20 a bhith san sgioba.
Tha an carbad-smàlaidh as fhaisge air Loch an Inbhir suidhichte ann an Ulapul - a tha mu uair de thìde air falbh.
Ma bhios teine anns a' Bhlàran Odhar, feumaidh sgioba smàlaidh tighinn à Inbhir Theòrsa ann an Gallaibh.

Cunnart

Tha dragh mòr air fear de chomhairlichean Ghallaibh mun t-suidheachadh.
Thuirt Mata Reiss gum feum an t-seirbheis smàlaidh oidhirp a bharrachd a dhèanamh airson daoine fhastadh.
Thuirt e cuideachd gu bheil beatha dhaoine a-nis ann an cunnart.
Tha an àireamh theintean a chaidh a lasadh a dh'aona-ghnothaich ann an sgìre na Gàidhealtachd aig an ìre as ìsle ann an 5 bliadhna.