Conastabal Chuil Uaraich a' falbh

  • Air fhoillseachadh
Coimisean na Croitearachd

Dhearbh Coimisean na Croitearachd Diardaoin gu bheil iad air sgrìobhadh gu comataidh ionaltraidh Chuil Uaraich ann an Leòdhas a dh'innse dhaibh gum bi an conastabal a' falbh às an dreuchd cho luath 's a ghabhas.

Thuirt iad gun robh seo an dèidh aithisg bhon chonastabal, Cailean Soutar, air an deach beachdachadh aig coinneimh shònraichte Diciadain.

Thèid an aithisg cuideachd a sgaoileadh am measg bhall ionaltraidh Chuil Uaraich.

Tha mòran chonnspaid air a bhith a' cuairteachadh mar a chaidh an conastabal fhastadh anns a' chiad dol-a-mach agus mar a làimhsich an Coimisean a' chùis.