An deasbad a' teannachadh

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
An dà iomairt taghaidh a' leantainn

Lean iomairt an dà thaghaidh Dimairt air thoiseach air an taghadh ionadail Diardaoin.

Chaidh am prìomh mhinistear às àidhcheadh gur e bhòt air an neo-eisimeileachd a bhios ann.

Ach ged a chàin iad an SNP airson a bhith beò-ghlacte ri deasbad na bun-reachd, is iad pàrtaidhean an Aonaidh, agus na Tòraidhean gu sònraichte, a bu toil leotha aire a chumail oirre.

Is e sin air sgàth - a rèir toraidh 2014 co-dhiù - gu bheil luchd-taic an Aonaidh nam mòr-chuid a-measg an luchd-bhòtaidh agus mar sin gum faigh na pàrtaidhean sin buannachd ma thèid aca air an toirt còmhla fon aon bhrataich.

B'fheàrr le Nicola Sturgeon an deasbad a leudachadh gu cuspairean eile agus an SNP a' sireadh taic bho dhaoine a tha teagmhach mun Rìoghachd Aonaichte fhàgail.

Aig a' cheann-thall is iad na daoine a chuireas romhpa ciamar a bhòtas iad - agus carson.