Pàirce spòrs Dhùn Bheagain ga deasbad

Published

Beachdaichidh Comataidh Dealbhachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd Dimàirt air plana airson pàirce spòrs ùr ann an Dùn Bheagan san Eilean Sgitheanach.

'S iad Comann Spòrs Iar-thuath an Eilein Sgitheanaich a tha a' moladh nam planaichean.

Thathar cuideachd dòchasach gun tèid a' Chomhairle air adhart le plana bun-sgoil ùr a thogail ri taobh làraich an raon-cluiche.

Tha a' bhuidheann air sealbh fhaighinn air pìos talmhainn air cùlaibh stèisean smàlaidh Dhùn Bheagain far a bheil iad an dòchas an raon-cluiche ùr a thogail.

"Tha sinn air a bhith ag obair air a seo airson 6 no 7 a bhliadhnaichean," thuirt Co-chathraiche a' Chomainn, Alasdair MacIlleathain.

"Tha sinn a' faighinn an talamh a tha seo an-asgaidh agus tha sinn an dòchas gum faigh sinn cead raon-spòrs a thogail airson 's gum bi aite ann do dhaoine ball-coise agus iomain a chluich.

"Ma thèid leinn, feumaidh sinn an uairsin airgead a chruinneachadh agus tha sinn an dòchas cnap mòr dhen airgead fhaighinn bhon ionmhas a th'air a thogail bho na cruinn-gaoithe faisg air làimh agus bho Roinn na Gàidhealtachd 's Sport Scotland.

"Tha sinn den bheachd gun cosg e mu £500,000," thuirt e.