Pàirce Bhùithean Inbhir Nis dùinte

Signs at Inverness Centre

Chaidh Pàirce Bhùithean Inbhir Nis a dhùnadh gu h-eadar-amail às dèidh do dhà phannal-glainne tuiteam air neach.

Thachair seo Dimàirt taobh a-muigh tè de na bùithean aig a' phàirce ri taobh an A96.

Thuirt an fheadhainn leis a bheil an làrach gum bi a' phàirc dùinte san eadar-ama.

Gheibhear am fiosrachadh às ùr an seo