Taic ùr do luchd-spòrs eileanach

Snàmhadair

Chaidh stòras airgid a stèidheachadh gus luchd-spòrs eileanach a chuideachadh.

Thathas an dòchas gun cuidich an t-airgead iad a bhith a' farpais air Tìr-Mòr.

Bidh £45,000 san stòras.

Bidh cothrom aig suas ri ochdnar lùth-chleasaichean às na h-Eileanan an Iar, Arcaibh agus Sealtainn air suas ri £1500 an duine fhaighinn airson an cuideachadh le cosgaisean.

'S e sgeama pìleat a tha seo a mhaireas trì bliadhna.

Co-bhanntachd

Tha an t-airgead a' tighinn bho Chrannchar Nàiseanta agus Riaghaltas na h-Alba le taic cuideachd bho na comhairlean eileanach fhèin.

Thèid a ruith le SpòrsAlba.

"Thill an sgioba againn à Geamaichean nan Eilean an 2017 le buinn a bharrachd na fhuair iad a-riamh roimhe, is tha sinn an dòchas togail air sin", thuirt cathraiche Comataidh Spòrs Comhairle nan Eilean Siar, Aonghas MacCarmaig.

"S e sgeama air leth a tha seo is nì e cinnteach gum faigh na lùth-chleasaichean againn an taic a tha dhìth orra gus ceann a' mhaide a chumail ri feadhainn eile", thuirt e.

Tha an sgeama a' fosgladh air a' mhìos seo le pròiseas tagraidh an toiseach, is na comhairlean an uairsin a' cur adhart an fheadhainn a gheibh taic.

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile