Taigheadas na Gàidhealtachd ga dheasbad aig Holyrood

An t-Eilean Sgitheanach

Thèid gainnead thaighean aig prìsean reusanta air a' Ghàidhealtachd a thogail am Pàrlamaid na h-Alba Diardaoin.

Cuiridh BPA an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanach, Ceit Fhoirbeis, ceist air adhart is i gus faighneachd dha Riaghaltas na h-Alba dè tha iad a' dèanamh mun chùis.

Chan e trioblaid ùr a th' ann an dìth thaighean aig prìsean reusanta, ach tha faireachdainn ann gu bheil fàs ann an gnìomhachas na turasachd is taighean samhraidh is taighean air màl do luchd-turais air cur ris.

Sheall aithisg ùr bho Chomhairle na Gàidhealtachd gu bheil suidheachadh le daoine gun dachaigh san Eilean Sgitheanach a' fàs nas miosa.

Ged a tha Riaghaltas na h-Alba air cur rompha 50,000 taigh ùr aig prìs reusanta a thogail ro 2021, is dearbhadh air 200 taigh ùr san Eilean Sgitheanach is Loch Aillse, tha am BPA Fhoirbeis ag ràdh gu bheil feum air barrachd.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Agallamh le Ceit Fhoirbeis.

"Tha taigheadas cho cudromach ris a h-uile càil eile air a' Ghàidhealtachd - obraichean, foghlam is fiù 's seirbheisean slàinte.

"Tha fios againn gu bheil tòrr rudan a' tachairt air a' Ghàidhealtachd a thaobh turasachd is rudan eile, ach aig a' cheann thall, mura h-eil na taighean ann, cha bhi obraichean ann", thuirt i.

Bha deasbad poblach ann mu thaigheadas air a' Ghàidhealtachd bho chionn dà bhliadhna às dèidh dha ailtire san Eilean Sgitheanach a bheachdan mun ghnothach a sgaoileadh air na meadhanan sòisealta.

Thuirt Alasdair Stephen, a bha na thagraiche dhan SNP air a' Ghàidhealtachd, gu bheil cùis èiginn ann le taigheadas ann an sgìrean dùthchail na h-Alba, is gu bheil suidheachadh "do-dhèante" ann do dh'òigridh.

Thuirt e gu bheil feum air dòighean smaoineachaidh raidigeach is dh'iarr e air Prìomh Mhinistear na h-Alba fhèin a dhol an sàs gus smachd fhaighinn air an t-suidheachadh.

Tuilleadh air an sgeulachd seo