Feum air dithis cheannardan sgoile

  • Air fhoillseachadh
Àrd-Sgoil GheàrrlochTùs an deilbh, Roger McLachlan/Geograph

Tha dà sgoil air a' Ghàidhealtachd a tha fhathast às aonais cheannaird às dèidh làithean saora an t-Samhraidh.

'S ann aig Acadamaidh Alanais agus Àrd-Sgoil Gheàrrloch a tha na dreuchdan bàna.

Ro na làithean saora rinn clann ann an Àrd-Sgoil Gheàrrloch bhideo airson fios a sgaoileadh gun robh iad a' coimhead airson ceannaird agus leas-cheannaird.

Bha iad cho soirbheachail air an eadar-lìon is gun robh màthair Andy Mhoirich, Judy Mhoireach, a' toirt taic dhaibh.

Fhuair an sgoil leas-cheannard ùr, fear Stiùbhart Caddell, ach tha feum fhathast air ceannard.

Thuirt Mgr Caddell gu bheil Geàrrloch uabhasach snòg agus gu bheil a' choimhearsnachd air fàd air fàilte a chur air.

Tha mu 120 duine-cloinne san sgoil.

Tha barrachd air 400 duine-cloinne ann an Acadamaidh Alanais, agus gheibh iad togalach ùr an ceann dà bhliadhna.

Thuirt neach-labhairt airson na sgoile gu bheil dreuchd a' cheannaird uabhasach cudromach dhan sgoil agus dhan sgìre mun cuairt, agus gun cuireadh iad fàilte gu sònraichte air tagraichean le Gàidhlig.

'S e an 6mh là den t-Sultain an ceann-là airson tagradh a chur a-steach airson nan dreuchdan.