Bidh BPA nan Eilean Siar a' cumail coinneimh aig muir

  • Air fhoillseachadh
Loch Seaforth
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh coinneamh Mgr Allan ga cumail air bòrd an Loch Seaforth.

Bidh Alasdair Allan BPA ri fhaotainn airson èisteachd ri beachdan agus draghan luchd-bhòtaidh air bòrd bàt-aiseig Chaledonian Mhic a' Bhruthainn.

Bidh Mgr Allan a' siubhal air an Loch Seaforth air an t-slighe à Steòrnabhagh gu Ulapul feasgar Dhisathairne.

Bidh cothrom aig luchd-siubhail air seirbheis 03:30f coinneachadh ris agus cuspair sam bith a thogail leis; 's iogntach mura bi seirbheisean agus soithichean ChalMac fhèin am measg nan rudan a tha nan adhbhar dragh dhaibh.

Tha buill-phàrlamaid tric a' toirt cothrom don phoball thighinn a bhruidhinn riutha agus an cuid draghan a chur an cèill air feadh na roinne-pàrlamaid aca, ach tha dùil gur e seo a' chiad turas a chaidh an leithid de choinneimh a chumail air bòrd soitheach na companaidh aiseig.

Thuirt Alasdair Allan BPA:"On chaidh mo thaghadh mar bhall-pàrlamaid nan Eilean Siar, tha mi air a bhith a' feuchainn ri bhith cho fosgailte agus a ghabhas agus a h-uile cothrom a thoirt dhan fheadhainn a tha mi a' riochdachadh thighinn a bhruidhinn rium.

"Tha coinneamhan comhairleachaidh agam gu tric san oifis agam agus tha mi daonnan deònach tadhal air daoine agus coinneachadh riutha nuair a tha mi ann an sgìre eile de na h-eileanan.

"Tha e duilich uaireanan, ge-tà, air sgàth cho sgapte agus a tha an roinn-phàrlamaid sin a dhèanamh agus, mar sin, tha mi a' coimhead air dòighean eile èisteachd ri luchd-bhòtaidh.

"'S e coinneachadh ri daoine agus feuchainn ri an cuideachadh an rud as fheàrr leam mun obair agam.

"Tha mi a' brosnachadh dhaoine a tha a' seòladh feasgar Dhisathairne an cothrom a ghabhail dragh sam bith a dh'fhaodadh a bhith aca a thogail leam," thuirt Mgr Allan.