Barrachd obrach son seach-rathad an t-Sròim a dhèanamh nas sàbhailte

Caolas an t-Sròim
Image caption Tha an rathad a' leantainn bhruaichean Loch Carainn.

Thèid lìn mheatailte a chur tarsainn a' chreig chugallaich os cionn seach-rathad an t-Sròim ged 's e fuasgladh maireannach a bu mhiann le mòran sa choimhearsnachd.

Nì Comhairle na Gàidhealtachd an obair air dà earrann den rathad air Taobh Siar Rois as t-Fhoghar.

Tha dà phìos os cionn an rathaid far a bheilear a' measadh gu bheil cunnart mòr gum bris a' chreag air falbh, agus cuirear lìn làidir thèarainte an sàs airson a cumail gun a bhith a' dol air an rathad gu h-ìosal.

Cosgaidh an obair £2 mhillean; tòisichidh i san t-Sultain agus mairidh i ochd seachdainean.

Thèid an obair a dhèanamh air an oidhche airson agus gum bi an rathad fosgailte tron là.

Tha gu leòr sa choimhearsnachd ag ràdh, ge-tà, gur e fuasgladh maireannach tha a dhìth airson an A890 a dhèanamh nas sàbhailte.

Tha Eilidh NicCalmain na cathraiche air Comhairle Coimhearsnachd Loch Carainn.

"Tha sinn feumach air rathad ùr, rathad ceart, rathad sàbhailte ach cuin a gheibh sin e?

"Tha iad a' cur mòran airgid ann an toll dubh agus cha bhi an rathad sin sàbhailte gu bràth,"thuirt i.

Image copyright Ingrid Deschryver
Image caption Tha maoimtean-slèibhe air buaidh a thoirt air an t-seach-rathad sna beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh.

Chaidh an rathad a dhùnadh grunn thursan thar nam bliadhnaichean an dèidh don chreag thighinn a-nuas air.

Tha an seach-rathad a' ceangal Loch Carann agus am Ploc, far a bheil àrd-sgoil, agus às an sin a' dol dhan Chaol agus an t-Eilean Sgitheanach.

Nuair a tha an seach-rathad dùinte feumaidh dràibhearan slighe 140 mìle a ghabhail, seach an 18 mìle eadar Loch Carann agus am Ploc.

An dèidh maoim-slèibhe san Dùbhlachd 2011 bha an rathad dùinte airson ceithir mìosan.

Tha molaidhean air a bhith ann airson drochaid, tunail agus rathad gu tur ùr ach chosgadh leithid de phròiseactan na milleanan mòra.