Còmhraidhean luchd-iùil ri HIAL air briseadh sìos

Port-Adhair Inbhir Nis Image copyright John Allen/Geograph

Thàinig còmhraidhean eadar Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIAL) agus na h-aonaidhean mu eas-aonta pàighidh gu crìch gun adhartas.

Thuirt an t-aonadh Prospect, a tha a' riochdachadh luchd-iùil a tha a' maoidheadh a dhol air stailc tron t-Samhradh, nach robh HIAL air moladh ùr sam bith a chur air adhart.

Tha an dà thaobh, leis an eadar-mheadhanaiche ACAS, air coinneachadh trì tursan.

Tha luchd-iùil a tha ag obair aig HIAL mì-thoilichte leis a' phàigheadh a tha iadsan a' faiginn an coimeas ri luchd-iùil ann am pàirtean eile de Bhreatainn.

Dh'fhàgadh na stailcean a tha iad a' maoidheadh nach b' urrainn do na puirt-adhair air feadh a' chinn a tuath plèanaichean a làimhseachadh.

Coinnichidh Prospect a-niste ris an luchd-iùil airson tuilleadh iomairtean a chur air dòigh.

Dh'iarr an t-aonadh air ministearan an Riaghaltais Albannaich a dhol an sàs gus a' chùis a rèiteachadh.