Drochaid no tunail do Chaolas a' Chorrain?

Aiseag a' Chorrain

Ghabh comhairlichean Loch Abair ri molaidhean a dh' fhaodadh drochaid neo tunail a chur air Caolas a' Chorrain.

Chaidh aithisg mu choinneamh na comhairle agus Buidheann Còmhdhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean HITRANS, anns a bheil còig roghainnean eadar drochaidean ìosal agus àrd no tunail.

Thèid an aithisg sin a-nis gu Riaghaltas na h-Alba, ged nach eil fios fhathast dè a chosgadh pròiseact den t-seòrsa no cò às a thigeadh an t-airgead air a shon.

Thuirt Luke Alexander aig a bheil taigh-òsta aig a' chidhe ann an Àird Ghobhar gu bheil an t-aiseag a' cur bacadh air a' ghnìomhachas aige: "Feumaidh daoine falbh air an aiseag mu dheireadh aig 21:20, agus leis an sin, chan eil cuid de dhaoine a' tighinn tarsainn idir."

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Drochaid no tunail thar Chaolas a' Chorrain?

Obraichean

Cuideachd, tha an t-aiseag fhèin a' fàs aosta agus tha na faraidhean air a bhith a' dol suas thairis air na bliadhnaichean mu dheireadh.

Bha an Comhairliche Anndra Baxter ag ràdh nach eil an t-aiseag a' dèanamh ciall a-nis.

Thuirt Luke Alexander gu bheil e dhan bheachd gun cruthaicheadh ceangal stèidhichte obraichean.

Tha an t-aiseag ge-tà a' cumail cosnadh ri còrr air deichnear, agus thuirt Màiri Anna NicUalraig, aig a bheil gnìomhachas anns an sgìre: "feumaidh sinn an còmhnaidh a bhith a' cur cheist gus an dèan sinn cinnteach gun tèid an fhreagairt as fheàrr a lorg dhan an àireamh as motha dhen t-sluagh."