Dùil ri aonta air sgoil Ghàidhlig ùr an Glaschu

foghlam gàidhlig
Image caption Bhiodh ceithir sgoiltean Gàidhlig an Glaschu fo na molaidhean

Tha dùil gun aontaich comhairlichean ann an Glaschu Diardaoin, cead a thoirt do bhun-sgoil Ghàidhlig ùir air taobh sear a' bhaile.

Tha dùil cuideachd gun tèid inbhe sgoil fa-leth a chur air an sgoil Ghàidhlig ann am Baile Ghobhainn a tha an-dràsta gu h-oifigeil mar phàirt de Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Às dèidh co-chomhairle ann an Glaschu, bha taic mhòr ann airson an dà cheum.

Bhiodh seo a' fàgail gum biodh ceithir sgoiltean Gàidhlig anns a' bhaile uile gu lèir.

Tha Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh luach £2m a thoirt seachad airson togalach sgoil Ghàidhlig ùir dhan bhaile ach feumar barrachd a chur ri seo mus tachair e.

Thathar an dùil gun tèid an sgoil a thogail air làrach seann bhun-sgoil Naomh Seumas ann an sgìre na Calltainne.

Coinnichidh buill na Comhairle ann an coinneimh fòna Diardaoin air sgàth suidheachadh a' Choròna-Bhìorais.