Luchd-teasairginn nam beann "a' trèanadh air-loidhne"

Air fhoillseachadh
Carbad sgioba teasairgin nam beannTùs an deilbh, Dundonnell Mountain Rescue Team

Tha buill de Sgioba Teasairginn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill a' coinneachadh agus a' trèanadh air loidhne ri linn a' Choròna-bhìorais.

Thuirt ceannard an sgioba, Iain Nesbitt, gum feum buill an sgioba aige trèanadh a dhèanamh co-dhiù aon turas gach mìos, coltach ri na sgiobaidhean uile eile.

Mar as trice bhiodh an trèanadh seo air a chumail air a' bhlàr a-muigh.

Ach ri linn a' Choròna-bhìorais, feumar na sgiobaidhean cumail ris a' chomhairle nàiseanta a-thaobh astar a chumail bho chach a chèile agus ri linn bhacaidhean air siubhal.

Seisean bhidio

Thuirt Mgr Nesbitt gun robh oifigearan-trèanaidh an sgioba air a' chiad sheisean trèanaidh air-loidhne aca a chumail Didòmhnaich sa chaidh.

"Ghabh na buill pàirt ann an seisean bhidio ann an cruth bùth-obrach airson sùil a thoirt air ciamar a tha sinn a' dèiligeadh le diofar shuidheachaidhean a chì sinn gu h-àbhaisteach gach bliadhna.

"'S e dòigh mhath a th' ann cuideachd airson cothrom a thoirt do na buill conaltradh le chèile agus cumaidh sinn a' dol ga chleachdadh fhad' 's a mhaireas na bacaidhean a th' ann an-dràsta", thuirt e.

Tha an sgioba fhathast deiseil airson dèiligeadh le tachartasan air a' bhlàr a-muigh.

Eacarsaich

Ach thuirt Mgr Nesbitt gun robh e airson an cothrom a ghabhail iarraidh air daoine cumail ris a' chomhairle a tha an riaghaltas a' toirt seachad mu eacarsaich.

"Gabh an eacarsaich laitheil agaibh anns na sgìrean agaibh fhèin, agus cha bu chòir do dhaoine a bhith a' siubhal chun nam beann.

"Bidh sin na chuideachadh 'son dèanamh cinnteach nach tèid na sgiobaidhean teasairginn a ghairm a-mach.

"Bhon a chaidh na bacaidhean siubhail a chur an sàs cha deach sgioba ann an Alba a ghairm, agus bu mhath leum cùisean a chumail mar sin airson na saor-thoilich againn a chumail sàbhailte aig an taigh fhad' 's a mhaireas an staing a tha seo", thuirt e.