Cobhair ga dhèanamh air luchd-caidheig

  • Air fhoillseachadh
Heileacoptair teasairginn

Rinn an RNLI, maoir-chladaich agus soitheach leis a' Chabhlach Rìoghail cobhair air luchd-caidheig ann an Loch Thoirbheartain.

Thuirt na poilis gun deach triùir a thoirt a-mach às an loch agus gu bheilear a' faighinn cùram meidigeach.

Bha bàta-teasargainn Phort Rìgh, heileacoptair mhaoir-chladaich Steòrnabhaigh, HMS Cataibh agus bàt'-iasgaich aig an làraich a' tabhainn cuideachaidh.

Chaidh fios a chur a-mach gun robh an luchd-caidheig ann an trioblaid aig 11:45 madainn Dimàirt.