Gluasad do Ghàirnealairean is Gruagairean

  • Air fhoillseachadh
Flùraichean

Faodaidh gruagairean, ionadan-gàrraidh agus bùithtean a' creic stuth airson an dachaigh fosgladh a-rithist an Alba bho Dhiluain.

Faodaidh seirbheisean 'cliog-agus-tog' nach eil riatanach cuideachd fosgladh.

Seo san lagachadh às ùr ann an riaghailtean a' choròna-bhìorais.

Am measg ghnothaichean eile a tha a' fosgladh, tha bùithtean a bhios a' gearradh iuchraichean, a' crèic uidheamachd gluasadachd, agus uidheamachd phàistean.

Ma tha stuthan dealain agaibh a dhìth air an càradh, gabhaidh sin a-nis a chur air dòigh.

Atharrachadh

Thàinig atharrachadh air an iarrtas a bhith a' fuireach aig an taigh Dihaoine seo, agus faodaidh sinn a-nis gluasad mu chuairt na sgìre ionadail againn fhìn.

Ach thathar a' moladh dhuinn a bhith mothachail gu bheil am bhìoras fhathast mu chuairt agus a bhith faiceallach.

Ged a tha gruagairean agus borbairean a' fosgladh, feumaidh àm stèidhichte a bhith agad airson a dhol thuca, chan eil na seirbheisean gluasadach aca fosgailte fhathast.

Airson daoine oga eadar 12-17 faodaidh iad tilleadh gu bhith a' cluich spòrs a-muigh far am bi iad a' dol an lùib a chèile, leithid rugbaidh.

Agus thèid aig oileanaich tilleadh gu clasaichean practaigeach bho Dhiluain a-mach.