BBC Naidheachdan

Farpais ùr do Mòd Phàislig 2013

Ged a tha faisg air dà bhliadhna ann mus tèid am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail ann am Pàislig airson a' chiad uair, tha obair ullachaidh air toiseachadh anns a' bhaile mar tha.