BBC Naidheachdan

Planaichean seach-rathad Inbhir Narainn gan taisbeanadh

Tha planaichean gan taisbeanadh airson leasachadh mòr a dhèanamh air an A96 eadar Inbhir Nis agus Inbhir Narann.

Bha an A96 am-measg na dh'ainmich an Riaghaltas dhe na rathaidean air am biodh iad a' coimhead sa phlana chòmhdhail 20 bliadhna.

Tha an rathad a bhith dà-fhillte agus seachrathad do dh'Inbhir Narann am-measg nam planaichean a fhuair daoine san sgìre cothrom fhaicinn.