Beachd Rangers son luchd-rianachd

Tha Rangers air leigeil fhaicinn gu bheil iad am beachd luchd-rianachd a ghairm.

Chuir iad pàipearan an sàs aig Cùirt an t-Seisein an Dùn Èidean, 's iad ag ràdh gu bheil iad am beachd luchd-rianachd a thoirt a-steach.

Feumaidh iad leigeil fhaicinn a-nis an 9 là obrach, co-dhiù thèid am fastadh.

Tha seo a' tighinn 's an sgioba a' feitheamh fios bho thribunal cìse air faisg air £50m.

Air fhoillseachadh