Sgeama cumhachd na mara

Tha companaidh cumhachd mara air a bhith a' foillseachadh nam planaichean aca airson tuath mara a thogail a-mach bho cladach Shiadair air taobh siar Leòdhais.

Chun a seo tha an sgeama air taic mhòr fhaighinn, agus tha a' chompanaidh Lewis Wavepower an dòchas gun tòisich iad ga thogail an ceann 2 bliadhna.

Air fhoillseachadh