Sùil air aiseagan Earra Ghàidheal

Fad na seachdain-sa, coimheadaidh sinn air na tha coimhearsnachdan Eileanan Earra Ghàidheal ag iarraidh bho na seirbhisean aiseig aca, 's ath-sgrudadh an Riaghaltais a' dùnadh aig deireadh na mìos.

Tha sinn a' toiseachadh ann am Muile far a bheil mòran a' cur fàilte air dà bhàta a bhith a'ruith eadar Creag an Iubhair agus an t-Òban, ach nach iarradh iad atharrachadh idir air seirbheis Loch Àlainn.

Air fhoillseachadh