Seirbheis aiseig Samhraidh Dhiùraidh

Thòisich seirbheis aiseig Samhraidh a' frithealadh Eilean Dhiùraidh, 'sam bata aiseig an Shannik a' seòladh à Taigh na Creige gu Taigh a' Bhealaich air tìr-mòr.

Ged a bhios an t-seirbheis na buannachd do luchd-turais a tha airson tadhal air an eilean, bidh i cuideachd glè fheumail do mhuinntir Dhiuraidh fhèin, 's e gu bhith tòrr nas fhasa dhaibh faighinn gu tìr-mòr.