Draghan mu thaigheadas an Alba

Thàinig rabhadh mun droch bhuaidh a dh'fhaodadh gainnead thaighean saora, agus dìth cuideachaidh do luchd-ceannach ùr, a thoirt air beatha sòisealta na h-Alba san àm ri teachd.

Dh'fhoillsich luchd-togail Gàidhealach an cuid dhraghan aig coinneimh a chaidh a chumail ann an Inbhir Nis.