Ross County dèanamh gàirdeachais

Bha nàdar de phàrtaidh ann an Inbhir Pheofharain Disathairne is Ross County a' cluich aig an taigh airson a' chiad uair bho bhuannaich iad an lìog.

Bha còrr is 4000 neach-leantainn aig Pàirce Bhictoria airson a' ghèam an aghaigh Dhùn Dè.

Air fhoillseachadh