Fear bungee as sine ann an Alba

Choisinn fear à Èirisgeigh tiotal sònraichte.

'S e Seonaidh Dòmhnallach an duine is sine a th'air leum bungee a dhèanamh ann an Alba, 'se ga chath fhèin far Drochaid Garraidh ann an Coille Chneagaidh.

Tha Seonaidh, a tha 80 bliadhna a dh'aois agus a tha air a bhith a' fulang le tinneas an t-siucair airson còrr is dàrna leth de a bheatha, a-nis ag ràdh gu bheil planaichean mòra aige son nam bliadhnaichean ri teachd.