Co-labhairt bhliadhnail nam Poileas

Gheall Rùnaire a' Cheartais, Coinneach MacAsgaill, nach tèid gearraidhean sam bith a dhèanamh air àireamh nam poileas an Alba.

Nochd dragh aig co-labhairt bhliadhnail Chaidreachas Phoileas na h-Alba, 's iad a' coinneachadh san Aghaidh Mhòir.

Bha uallach air gu leòr de na bha an làthair mun uidhir de ghearraidhean a thathas a' dèanamh anns an t-seirbheis sa Chuimrigh agus ann an Sasainn.