Moireach troimhe dhan treas cuairt

Fhuair Anndra Moireach troimhe dhan an treas cuairt de na Monte Carlo Masters.

Tha am Moireach ag ullachadh airson an dàrna Slam den bhliadhna, Farpais Fhosgailte na Frainge.

Agus rinn e an gnothach gu furasda air an t-Searbach, Victor Troy-ki.

Air fhoillseachadh