Geamaichean iomain ann an dà chupa

Bha cairteal cuairtean deireannach de dà chupa ann aig an deireadh sheachdain - Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu mu dheas agus Cupa MhicThamhais mu thuath.

Seo aithris bho dhà gheam ann an Cupa MhicThamhais, An Gearasdan an aghaidh Bail' ùr an t-Sleibh ach an toiseach, Cill Mhàilidh an aghaidh Chinn a' Ghiuthsaich.

Air fhoillseachadh