Aiseirigh eile

Cruinnichidh 250,000 neach ann am Manchester air an deireadh-sheachdain airson trì cuirmean-ciùil aig na Stone Roses.

Seo a' chiad sreath de chuirmean aig a' chòmhlan ann an còrr is 15 bliadhna, 's iad air tighinn còmhla às ùr.

Tha Dòmhnall Pollock ag aithris: