Comhairle do luchd-àraich sprèidh mu thairbh

Chruinnich luchd-àraich spreidh ann an Nis airson comhairle fhaighinn air a bhith a' cumail tharbh.

Bha an seisean, a chaidh a chur air dòigh le Colaiste Àiteachais na h-Alba, na phàirt de shreath a thèid a chumail air diofar bheathaichean.