Cumhachd nan coimhearsnachdan

Ma tha sluagh nan Eilean a' dol a dh'fhaighinn na buannachd air fad a bhith a' gabhail smachd air an cuid fearain fhein, feumar tòrr a bharrachd a dhèanamh airson cumhachdan Oighreachd a' Chrùin a chur ann an làmhan na coimhearsnachd.

Sin a chuala uachdarain choimhearsnachd nan Eilean aig co-labhairt sna Hearadh Dihaoine.

Bha suidheachadh Oighreachd a' Chrùin am measg iomadh cuspair a chaidh a dheasbad.