Fèis Bheanntan na Hearadh

Thòisich Feis Bheanntan na Hearadh aig an deireadh sheachdain, le sreath de thachartasan de gach seorsa san t-seachdain a tha romhainn.

'S iad Urras Cheann a Tuath na Hearadh a tha ga chur air dòigh, 's iad iad an dòchas gun cur e ris an eaconomaidh.

Air fhoillseachadh