Rannsachadh air luchd-obrach mèinne

Dè cho dona agus a bha an truailleadh a dh'fhuiling luchd-obrach na mèinne luaidhe ann an Taigh an Droma?

'S e ceist a tha sin air a bheil rannsachadh le Oilthigh Shruighlea air a bhith a' coimhead.

Chaidh pàirt den agallamh seo a rinn Andreas Wolff leis an Oll. Dòmhnall Uilleam Stiùbhart a chraoladh air Aithris na Maidne.

Seo an agallamh slàn.