Paraiste Farsainn

Thig air ministear san Eaglais Shaoir siubhail trì uairean de thìde eadar coithionnalan sa bhliadhna ùir, agus an Eaglais a' feuchainn ri dòigh a lorg eaglaisean a chumail fosgailte, agus ballrachd ann an cuid de sgìrean a' tuiteam.

Dh'aontaich Clèir Ghlaschu ministear a chur gu Ceann Loch Cille Chiarain aon turas sa mhìos, leis gu bheil an coithionnal ann an sin ro bheag ministear làn-ùine fhastadh.

Tha tuilleadh aig Iain MacDiarmaid.