Ciad cheap Mhuaitheabhail ga thionndadh

Chaidh a' chiad cheap a thionndadh Dimàirt air làraich Thuath-ghaoithe Mhuaitheabhail ann an Leòdhas.

Bidh 39 crann-gaoithe anns a' phròiseact.

Tha an fheadhainn a tha an sàs ann ag ràdh gun tèid airgead a thig às an tuath-ghaoithe a chleachdadh a chum maith na sgìre.

Tha Catriona NicIllEathain ag aithris.