Moladh air cumhachd ath-nuadhachail

Tha eòlaiche air cumhachd ath-nuadhachail a' moladh gun tèid pròiseact mhòr rannsachaidh a stèidheachadh anns na h-Eileanan an Iar airson coimhead air mar a dh' obraicheadh diofar sheòrsaichean chumhachd ath-nuadhachail còmhla.

Tha Murchadh Moireach ag ràdh gun cruthaicheadh seo cosnaidhean, agus gun toireadh e cothrom ceart dha na h-Eileanan an Iar buannachd fhaighinn bhon chumhachd a tha gan cuairteachadh.