Iarrtas taic-aigid thaighean croite

Iarraidh Coimisean na Croitearachd air Riaghaltas na h-Alba àrdachadh a dhèanamh air an taic-airgid a tha ri fhaotainn airson taigh a thogail air talamh croite.

Tha seo a' tighinn an lùib dhraghan gu bheil cosgaisean togail thaighean air èirigh cho àrd 's nach eil grant nan taighean croite a-nis a' tighinn faisg air coinneachadh riutha.