Buaireadh mu chat ann am Muile

Tha buaireadh air èirigh ann am Muile mu sgeulachd chloinne a tha stèidhichte ann an Tobar Mhoire.

Chaidh an leabhar mu dheidhinn cait sa bhaile, fhoillseachadh 's fear-ealain às a' bhaile ag ràdh gur ann aigesan a bha am beachd airson na sgeulachd ron ùghdar a th' air an leabhar a thoirt a-mach.

Tha e fhèin a-nis air leabhar deilbh dhen chat a thoirt a-mach.

Tha Andreas Wolff ag aithris.