Adhartas ann an Gleann a' Chrò

Dhearbh Còmhdhail na h-Alba gu bheil iad air aonta a ruighinn le uachdaran ionadail a leigeas leotha seann rathad an airm aig an Rest and Be Thankful a chleachdadh nuair a bhuaileas maoim-slèibhe air an rathad mhòr.

Feumaidh obair-càraidh, a mhaireas co-dhiubh naoi seachdainean, a dhèanamh air an t-slighe mas urrainn a chleachdadh mar seach-rathad.