Clann gam brosnachadh maorach ithe

Tha clann san Eilean Sgitheanach gam brosnachadh gus barrachd den iasg is maorach a tha ga chur air tìr san sgìre ithe.

'S e 'Tha e math dhuibh-se agus dha na h-iasgairean', an teachdaireachd air cùl iomairt shònraichte eadar sgoiltean agus riochdairean ghnìomhachas an iasgaich.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.