Companaidh a' coimhead ri cosgais chàbail

Thèid companaidh fhastadh gus na cosgaisean a tha an lùib cabalan a chur eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr Mòr a thomhais.

Choinnich buidheann-ghnìomha anns a bheil an dà riaghaltas, na comhairlean eileanach agus companaidhean cumhachd airson a' chiad turais ann an Glaschu Diciadain.

Tha iad a' coimhead air mar as fheàrr na h-Eileanan Siar a cheangal ris a' Ghriod Nàiseanta às dèidh mar a thàinig dàil eile ann a bhith ga dhèanamh.

Tha Iain MacDiarmaid ag aithris, à Glaschu.