"Tà, chan e!"

Uill tha an Nollaig a' teannadh oirnn, 's tha sinn a-nis anns an Dùbhlachd, tha i a' fàs fuar... agus dhan bhuidhinn dràma 'Meanbh-chuileag' tha sin a' ciallachadh gu bheil sinn ann an seusan nam pantomime.

Thòisich am pantomime Gàidhlig "Glaoicean agus na Dèideagan Briste" sa Ghearrasdan Diluain - toiseachd turais fad seachdain timcheall na dùthcha.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn a bhruidhinn ris na cleasaichean 's iad trang ag ullachadh.

Air fhoillseachadh