Soirbheachas Briosgaidean Muileach

Tha gàirdeachas ga dhèanamh ann an taigh-fuine ann an Tobar Mhoire às dèidh dhaibh cùmhnant fhaighinn leis a' bhùth mhòir Marks and Spencer.

Thòisich a' chòmpanaidh ri diofar seòrsaichean de na briosgaidean Muileach a rèic air feadh na dùthcha.

Air fhoillseachadh