Teachdaireachd an Fhoghair sna h-Eileanan Siar

Dh'fhoillsich an Seansalair Seòras Osborne nach tèid 3sg an liotair a chur ri cìs a' chonnaidh bhon ath-mhìos mar a bha dùil.

Chaidh fàilte a chur air an naidheachd ann an sgìrean dùthchail agus eileanach, far a bheil prìs a' chonnaidh air a bhith gu math nas àirde na ann an àiteachan eile.

Chan eil cus dòchais ann ge-tà, gun dèan atharrachaidhean eile mòran airson barrachd airgid a chur am pocaidean an t-sluaigh, neo brosnachadh a thoirt dhan eaconamaidh ionadail.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris à Steòrnabhagh.

Air fhoillseachadh